Verzuim Coaching en Advies

Arbodienstverlening, “Arbo-Kracht aan Tafel”

In haar Arbodienstverlening legt DeleKtus de nadruk op Kracht en Perspectief, zowel voor de medewerker als voor de werkgever. 

Bij ieder verzuimvraagstuk is “het gesprek” de basis voor het verloop van het verzuim en verzuimproces. De medewerker draagt zorg voor zichzelf en heeft de werkgever goed te informeren over het verloop van het verzuim en herstel. De werkgever ondersteunt en begeleidt het verzuimproces zo optimaal mogelijk; legt afspraken vast een neemt daarbij de wettelijke kaders in acht.

DeleKtus zet het proces van verzuim kracht bij met een basis-Arbodienstenpakket, onder de naam, Arbo-Kracht aan Tafel ! Daarmee wordt bereikt:

** dat de medewerker

  • in zijn of haar Kracht wordt gezet en gehouden
  • goed geïnformeerd is en blijft over de eigen verantwoordelijkheden, rechten en plichten
** dat de werkgever 
  • terug kan vallen op brede expertise rondom verzuimbegeleiding en zich daarmee toegerust voelt;
  • zicht heeft op verantwoordelijkheden en verplichtingen binnen kaders van wet- en regelgeving
  • deskundig advies en ondersteuning krijgt op het gebied van preventie; vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
en bovenal dat medewerker en werkgever voortdurend in gesprek blijven met elkaar, met andere woorden, met èn in hun kracht ‘aan Tafel blijven’.

DeleKtus beschikt over een deskundig Verzuim Arbo-Adviesteam, bestaande uit:
  • Casemanager
  • HR adviseur
  • Arbeidsdeskundige
  • Bedrijfsarts
  • Coach
Kenmerkend in aanpak en werkwijze zijn snelle en accurate dienstverlening; energiek en enthousiast.

Bent u ook op zoek naar een Krachtig Verzuim Arbo-Adviesteam? Bel gerust voor meer informatie met Margret Blokdijk: 0651391671

Actueel

Monica; Ik heb mezelf beter leren kennen!

Ik kwam bij Margret terecht omdat mijn studie in combinatie met mijn werk ... Lees meer

Nieuwe website DeleKtus!

Welkom op de nieuwe website van DeleKtus!Steve van Kesteren van DeLokaleV... Lees meer